DashboardIntegrationer

Overvågning af elforbrug – DEL 1: Elpriser

Jeg viser, hvordan du kan bruge Home Assistant (HA) til at overvåge dit elforbrug ved at integrere strømpriser og forbrug.

Guiden er opdelt i tre dele:

 • DEL 1 – integration og visning af elpriser
 • DEL 2 – integration af live forbrugsmåling på el
 • DEL 3 – opsætning af overvågning af elforbrug i HA’s energi dashboard

Dette er den første del af guiden, som beskriver, hvordan du henter aktuelle elpriser og viser dem i en graf i dit dashboard.

Inden vi går i gang, skal du sørge for, at du har installeret HACS (Home Assistant Community Store), da vi skal have bruge Energi Data Service til at hente Apex Chart komponenten til at lave grafer med priserne. Læs her, hvis du ikke allerede har HACS installeret:

Installation af Energi Data Service integrationen

Energi Data Service integrationen kan bruges til at hente elspotpriser fra Nordpool via hjemmesiden energidataservice, som Energinet stiller gratis til rådighed. Elpriserne opdateres hver dag omkring kl. 13 for den kommende dag. Integrationen giver også mulighed for at få en prognose over udviklingen i spotpriser i de efterfølgende 5 dage ved at hente data fra carnot.dk. Du skal oprette en brugerprofil og generere en API nøgle for at få adgang til prognose data hos carnot. Du kan oprette en brugerprofil her og efterfølgende lave en API nøgle her.

BEMÆRK
Energi Data Service integrationen henter spotpriser pr. time og er derfor primært relevant at bruge, hvis du ikke har en fast timepris.

Der er dog også fra version 1.01 af integrationen mulighed for at bruge en fastpris i stedet for spotpriser.

Installer integration fra HACS

Start HACS ved at vælge HACS i din sidemenu.

HACS forsiden skal du trykke på menupunktet ”Integrationer”:

VIGTIGT: For at finde Energi Data Service integrationen, skal du trykke på ”Explore & download repositories” knappen i nederste højre hjørne:

Nu kan vi søge efter integrationen ved at skrive navnet eller en del heraf i feltet ”Søg efter repository”:

Klik på ”Download” knappen i nederste højre hjørne:

Klik på ”Download” knappen for at installere den seneste version.

Genstart HA

Du skal genstarte HA inden, vi kan gå videre med opsætningen af integrationen. Det gøres ved at klikke på ”Genstart” knappen under ”Udviklerværktøjer” -> ”YAML”:

Bekræft, at du ønsker at genstarte HA ved at klikke på ”Genstart” knappen:

HA_confirm_restart

Konfigurer Energi Data Service integrationen

Når HA er genstartet, er næste skridt at tilføje og konfigurere Energi Data Service som en ny integration i HA.

Dette gøres ved at navigere til ”Indstillinger” –> ”Enheder og tjenester” eller ved at klikke på nedenstående knap for at gå direkte til opsætningen:

Du skal nu trykke knappen ”Tilføj integration” i nederste højre hjørne og søge efter Energi Data Service i oversigten. Klik på integrationen, når den er fundet:

Indtast et valgfrit med sigende navn og vælg ”Denmark” under land og klik på ”Send” knappen:

Vælg region (Øst / Vest) og om priser skal tillægges moms og evt. yderligere omkostninger i form af afgifter og tillæg, som kan indtastes i feltet ”Skabelon til ekstra omkostninger”:

Skabelon for ekstra omkostninger

Den samlede elpris afhænger af din aftale med din el-leverandør og omkostninger til det netselskab, der distribuerer el i dit område. Den nettarif, som man betaler til net selskabet vil ofte være forskellig afhængigt af årstid (sommer/vinter) og tidspunkt på døgnet. Du kan se taksterne på din elregning eller ved at slå din leverandør og netselskab op på https://elspotpris.dk/.

Energi Data Service integrationen giver mulighed for at tilføje alle de afgifter og tariffer, som du betaler i feltet “Skabelon for ekstra omkostninger”. Her kan der indtastes en kode, som beregner det samlede tillæg for hver time på dagen. Du skal som udgangspunkt tilpasse denne kode, når der sker ændringer i afgifter eller tariffer.

OPDATERING DEN 11.01.2023
Energi Data Service integrationen er blevet opdateret, så den fra version 1.0 giver mulighed for automatisk at hente tariffer fra Energinet. Denne mulighed er tilføjet i nedenstående beskrivelse. De øvrige muligheder kan fortsat anvendes. Det anbefales, at kontrollere din pris samt at følge med på integrationens GitHub side, hvor eventuelle fejl i beregninger mv. kan indrapporteres.

Hent tariffer automatisk via Energi Data Service integrationen

Som nævnt ovenfor, kan du få integrationen til at hente tariffer fra Energinet automatisk. Hvis du ønsker at bruge denne funktion, skal du som udgangspunkt ikke indtaste noget i feltet med “Skabelon til ekstra omkostninger”. Det kan dog være nødvendigt at bruge feltet, hvis du betaler et tillæg til spotprisen hos din elleverandør, da dette ikke medtages fra Energinet pt.

Tryk på “Send knappen og på det efterfølgende skærmbillede, kan du vælge, at tariffer skal hentes automatisk ved at sætte kryds i feltet “Automatisk hent af tariff data” og derefter trykke på “Send” knappen:

Skærm-billede: Aktiver ekstra services

Du skal nu vælge det netselskab, der står for distribution af strøm i det område, hvor du bor. Er du i tvivl om om hvem, der er dit netselskab, kan du slå din adresse op på Green Power Denmark. Tryk derefter på “Send” knappen.

Hent tariffer automatisk via Eloverblik integrationen

I stedet for selv at vedligeholde en skabelon med afgifter og omkostninger, så kan du installere Eloverblik integrationen fra HACS. Den henter dels det faktiske strømforbrug, men også de omkostninger, som du faktisk skal betale.

Du kan derefter tilføje følgende som skabelon for ekstraomkostninger i Energi Data Service integrationen:

{{ state_attr('sensor.eloverblik_tariff_sum','hourly')[now().hour] }}

Manuelt vedligeholdt skabelon med afgifter og omkostninger,

Hvis du selv vil holde styr på afgifter og omkostninger, så kan du selv lave en skabelon, som beregner det samlede tillæg til spotprisen pr. time.

Nedenfor vises et eksempel på en kode, der kan tilpasses med de omkostninger, du betaler udover den rå elpris.

Eksemplet tager udgangspunkt i gældende tariffer og afgifter pr. 1. januar 2024 i Radius forsyningsområde og en elleverandør, der ikke opkræver spotpristillæg:

{% set s = 
 { "abonnement_net": 0.00, 
  "abonnement_ellev": 0.00, 
  "spot_tillaeg": 0.0,
  "elafgift_2024": 0.761, 
  "systemydelser": 0.125, 
  "nettarif_2024_vinter_lav": 0.1215,
  "nettarif_2024_vinter_hoej": 0.3645,
  "nettarif_2024_vinter_spids": 1.0934,
  "nettarif_2024_sommer_lav": 0.1215,
  "nettarif_2024_sommer_hoej": 0.1822,
  "nettarif_2024_sommer_spids": 0.4738
 } %} 
{% set fast_sum = s.abonnement_net + s.abonnement_ellev + s.spot_tillaeg + s.systemydelser %} 
{% set cdt = now() %} 
{% set elafgift = s.elafgift_2024 %}
{% if cdt.month >= 10 or cdt.month < 4 %}
  {% set nettarif_lav = s.nettarif_2024_vinter_lav %}
  {% set nettarif_hoej = s.nettarif_2024_vinter_hoej %}
  {% set nettarif_spids = s.nettarif_2024_vinter_spids %}
{% else %}
  {% set nettarif_lav = s.nettarif_2024_sommer_lav %}
  {% set nettarif_hoej = s.nettarif_2024_sommer_hoej %}
  {% set nettarif_spids = s.nettarif_2024_sommer_spids %}
{% endif %} 
{% if cdt.hour >= 17 and cdt.hour < 21 %}
 {{nettarif_spids + fast_sum + elafgift}}
{% else %}
 {% if cdt.hour >= 0 and cdt.hour < 6 %}
  {{nettarif_lav + fast_sum + elafgift}}
 {% else %}
  {{nettarif_hoej + fast_sum + elafgift}}
 {% endif %} 
{% endif %}

Du kan rette beløb i toppen af koden, så de passer med taksterne fra din el-leverandør og netselskab.

VIGTIGT
Alle beløb skal indtastes uden moms, da integrationen selv tilføjer momsen.

Forklaringer

I tabellen nedenfor er de forskellige omkostningstyper kort forklaret:

OmkostningForklaring
abonnement_netHer kan angives det beløb, der betales i fast abonnement til dit netselskab. Find det beløb (excl. moms) du betaler pr. måned, gang med 12 og divider med dit forventede årsforbug i kWh. Du kan også skrive 0, hvis du ikke vil indregne abonnement som en del af timeprisen.
abonnement_ellevHer kan angives et evt. fast abonnement (excl. moms), som du betaler til din el-leverandør. Du skal fordele abonnementet ud på det forventede antal kWh, som du forbruger. Du kan også skrive 0, hvis du ikke vil indregne abonnement som en del af timeprisen.
spot_tillaegHer kan angives et evt. tillæg pr. kWh (excl. moms), som du betaler til din el-leverandør udover spotprisen. Du kan se spottillægget på din elregning eller ved at finde din elleverandør på https://stromligning.dk/live.
elafgiftDette er elafgiften (excl. moms). Betaler du reduceret elafgift, fx. grundet elopvarmning, kan du se her, hvordan dette kan laves.
systemydelserHer angives en samlet pris pr. kWh (excl. moms) for tariffer som betales til Energinet, f.eks. nettarif og systemtarif. Du kan finde de aktuelle beløb her: https://energinet.dk/el/elmarkedet/tariffer/aktuelle-tariffer/
nettarif_2024_vinter_lav
nettarif_2024_vinter_hoej
nettarif_2024_vinter_spids  
Her angives de nettariffer i kr. pr. kWh (excl. moms), der fra 1. januar 2024 skal betales til de netselskaber (f.eks. Radius og Cerius), der har indført en opdateret tarifmodel, som inddeler hver dag i forskellige tidszoner og har differentieret takst:  

– Lavlast mellem kl. 24-06
– Højlast mellem kl. 6-17 og kl. 21-24
– Spidslast mellem kl. 17-21
nettarif_2024_sommer_lav
nettarif_2024_sommer_hoej
nettarif_2024_sommer_spids
Her angives de nettariffer i kr. pr. kWh (excl. moms), der skal betales til de netselskaber (f.eks. Radius og Cerius), der har indført en opdateret tarifmodel, som inddeler hver dag i forskellige tidszoner og har differentieret takst i hhv. vinter- og sommerperioden:  

– Lavlast mellem kl. 24-06
– Højlast mellem kl. 6-17 og kl. 21-24
– Spidslast mellem kl. 17-21

Valgfri opsætning: Prognose data fra Carnot

Du kan også vælge om integrationen skal hente prognose data fra Carnot.dk. Sæt kryds i feltet ”AI prognoser fra Carnot”, hvis du ønsker at bruge prognose data og klik derefter på ”Send” knappen:

Skærm-billede: Aktiver ekstra services

Har du valgt at få vist prognose data, skal du nu angive den email, som du har brugt ved tilmelding hos Carnot.dk samt den API nøgle, som du kan genere under din profil:

Afslut opsætningen

Sidste trin er at tilknytte integrationen til et område. Du kan efterlade det blankt eller lave et nyt område. Tryk herefter på ”Afslut” knappen:

Du skulle nu gerne se integrationen i listen over dine integrationer:

Klik på integrationen for at se, om du har fået data ind:

Mangler du data, kan du kigge i loggen for at se, om der er sket en fejl i opsætningen.

Flere sensorer?

Hvis du vil have vist data fra andre regioner, kan du tilføje integrationen flere gange ved at gentage ovenstående trin.

Du kan f.eks. lave én sensor uden afgifter og én med alle afgifter. Dette bruger jeg selv.

Visning af timepriser i en graf

Det findes et indbygget graf kort i HA, men dette har begrænsede muligheder for tilpasning af layout. I stedet kan vi Apex charts komponenten fra HACS til at vise timepriser. Har du allerede Apex chart installeret, kan du springe det næste trin over.

Installation af Apex chart

Apex chart komponenten ligger under menupunkt ”Frontend” i HACS.

Start HACS ved at vælge HACS i din sidemenu.

HACS forside skal du trykke på menupunktet ”Frontend”:

VIGTIGT: For at finde komponenten, skal du trykke på ”Explore & download repositories” knappen i nederste højre hjørne:

Nu kan du søge efter integrationen ved at skrive navnet eller en del heraf i feltet ”Søg efter repository”:

Klik på ”Download” knappen i nederste højre hjørne:

Klik på ”Download” knappen for at installere den seneste version:

Det er ikke nødvendigt at genstarte HA efter installation af Frontend komponenter, men du skal bekræft, at du vil genindlæse den nye komponent ved at klikke på ”Genindlæs” knappen:

TIP
Oplever du, at frontend komponenter ikke automatisk bliver indlæst, mangler ud sandsynligvis at tilføje følgende til din konfigurations fil (configuration.yaml):

lovelace:
mode: storage

Vis graf med timepriser

Naviger til det sted i dit dashboard, hvor grafen skal indsættes og klik på dit tre prikker i øverste højre hjørne og vælg ”Rediger betjeningspanel”:

Klik på knappen ”Tilføj kort” for at tilføje grafen:

Vælg at tilføje et kort af type ”Manuel”:

Indsæt følgende kode i kode-editoren i venstre side af skærmen:

type: custom:apexcharts-card
apex_config:
 chart:
  height: 350px
all_series_config:
 unit: ' kr.'
experimental:
 color_threshold: true
header:
 title: Elpriser pr. time (kr/kWh)
 show: true
 standard_format: true
 show_states: false
 colorize_states: true
now:
 show: true
 label: Nu
graph_span: 2d
span:
 start: day
 offset: '-0h'
yaxis:
 - min: 0
  apex_config:
   tickAmount: 5
series:
 - entity: sensor.elpriser_inkl_afgifter
  type: column
  name: Inkl. afgifter
  data_generator: |
   var today = entity.attributes.raw_today.map((start, index) => {
    return [new Date(start["hour"]).getTime(), entity.attributes.raw_today[index]["price"]];
   });
   if (entity.attributes.tomorrow_valid) {
    var tomorrow = entity.attributes.raw_tomorrow.map((start, index) => {
     return [new Date(start["hour"]).getTime(), entity.attributes.raw_tomorrow[index]["price"]];
    });

    var data = today.concat(tomorrow);
   } else {
    var data = today
   }
   return data;
  float_precision: 2
  color_threshold:
   - value: 0
    color: green
   - value: 2
    color: orange
   - value: 3.5
    color: red
   - value: 5
    color: darkred
  show:
   extremas: time
   legend_value: false
 - entity: sensor.elpriser_excl_afgifter
  name: Excl. afgifter
  type: line
  color: 03a9f4
  stroke_width: 4
  float_precision: 2
  extend_to: false
  show:
   extremas: true
   legend_value: false
  data_generator: |
   var today = entity.attributes.raw_today.map((start, index) => {
    return [new Date(start["hour"]).getTime(), entity.attributes.raw_today[index]["price"]];
   });
   if (entity.attributes.tomorrow_valid) {
    var tomorrow = entity.attributes.raw_tomorrow.map((start, index) => {
     return [new Date(start["hour"]).getTime(), entity.attributes.raw_tomorrow[index]["price"]];
    });

    var data = today.concat(tomorrow);
   } else {
    var data = today
   }
   return data;

Husk at rette de to linjer med ”entity”, hvis du har brugt andre navne til dine sensor hhv. med og uden afgifter.

Hvis koden er korrekt, burde du kunne se graften i højre side af skærmen og derefter trykke på ”Gem” knappen:

Nu skulle du gerne have en graf i stil med følgende på dit dashboard:

Du kan også lave en graf, der fylder lidt mindre – f.eks. til brug på dit mobile dashboard:

Eksempel på mindre graf med timepriser til mobilt dashboard.

Denne kode kan bruges til at lave ovenstående graf:

type: custom:apexcharts-card
apex_config:
 chart:
  height: 150px
  toolbar:
   show: true
   offsetY: -27
   tools:
    selection: true
    download: false
    zoom: false
    zoomin: true
    zoomout: true
    pan: false
    reset: true
  zoom:
   enabled: true
 dataLabels:
  enabled: true
  style:
   fontSize: 10px
   colors:
    - '#fff'
  distributed: true
  background:
   enabled: false
  formatter: |
   EVAL:function(value) {
    return value.toFixed(2);
   }
 xaxis:
  tooltip:
   enabled: false
  labels:
   format: HH
  axisBorder:
   show: true
   color: grey
 plotOptions:
  bar:
   dataLabels:
    position: bottom
    maxItems: 32
    hideOverflowingLabels: true
    orientation: vertical
   columnWidth: 90%
all_series_config:
 unit: ' kr.'
experimental:
 color_threshold: true
header:
 title: Elpriser pr. time (kr/kWh)
 show: true
 standard_format: false
graph_span: 20h
span:
 start: hour
 offset: '-0h'
yaxis:
 - min: 0
  max: ~2
  apex_config:
   tickAmount: 4
series:
 - entity: sensor.elpriser_inkl_afgifter
  type: column
  name: Inkl. afgifter
  data_generator: |
   var today = entity.attributes.raw_today.map((start, index) => {
    return [new Date(start["hour"]).getTime(), entity.attributes.raw_today[index]["price"]];
   });
   if (entity.attributes.tomorrow_valid) {
    var tomorrow = entity.attributes.raw_tomorrow.map((start, index) => {
     return [new Date(start["hour"]).getTime(), entity.attributes.raw_tomorrow[index]["price"]];
    });

    var data = today.concat(tomorrow);
   } else {
    var data = today
   }
   return data;
  float_precision: 2
  color_threshold:
   - value: 0
    color: green
   - value: 1.5
    color: orange
   - value: 3
    color: red
   - value: 5
    color: darkred
  show:
   legend_value: false
   in_header: false
   datalabels: true

Du kan også lave en graf, der viser sammensætningen af dagens elpris i hhv. spotpris, elafgift og tariffer:

Denne kode er anvendt til at danne ovenstående graf:

type: custom:apexcharts-card
apex_config:
 tooltip:
  x:
   format: ddd kl. HH
 chart:
  height: 350px
  defaultLocale: da
  locales:
   - name: da
    options:
     shortDays:
      - Søn
      - Man
      - Tir
      - Ons
      - Tor
      - Fre
      - Lør
 xaxis:
  axisTicks:
   offsetX: 0
   offsetY: -3
  labels:
   show: true
   format: HH
   tickAmount: 11
   style:
    fontSize: 10px
    fontWeight: 399
 plotOptions:
  bar:
   dataLabels:
    position: center
    maxItems: 32
    hideOverflowingLabels: true
    orientation: vertical
   columnWidth: 90%
 dataLabels:
  enabled: true
  style:
   fontSize: 10px
   colors:
    - '#fff'
  distributed: true
  background:
   enabled: false
  formatter: |
   EVAL:function(value) {
    return value.toFixed(2);
   }
all_series_config:
 unit: ' kr.'
experimental:
 color_threshold: true
header:
 title: Sammensætning af elpris
 show: true
 standard_format: true
 show_states: false
 colorize_states: true
stacked: true
now:
 show: true
 label: Nu
graph_span: 23h
span:
 start: day
 offset: '-0h'
yaxis:
 - min: 0
  max: 4
  apex_config:
   tickAmount: 5
series:
 - entity: sensor.energi_data_service
  type: line
  name: Total
  data_generator: |
   var today = entity.attributes.raw_today.map((start, index) => {
    return [new Date(start["hour"]).getTime(), entity.attributes.raw_today[index]["price"]];
   });
   if (entity.attributes.tomorrow_valid) {
    var tomorrow = entity.attributes.raw_tomorrow.map((start, index) => {
    return [new Date(start["hour"]).getTime(), entity.attributes.raw_tomorrow[index]["price"]];
    });

    var data = today.concat(tomorrow);
   } else {
    var data = today
   }
   return data;
  float_precision: 2
  show:
   legend_value: false
   in_header: false
   datalabels: false
  extend_to: now
  color_threshold:
   - value: 0
    color: green
   - value: 2
    color: yellow
   - value: 3
    color: orange
   - value: 4
    color: red
   - value: 5
    color: darkred
 - entity: sensor.energi_data_service
  type: column
  name: Elafgift
  color: '#00B0F0'
  data_generator: |
   var afgift = entity.attributes.tariffs.additional_tariffs.elafgift;
   var today = entity.attributes.raw_today.map((start, index) => {
    return [new Date(start["hour"]).getTime(), afgift];
   });
   if (entity.attributes.tomorrow_valid) {
    var tomorrow = entity.attributes.raw_tomorrow.map((start, index) => {
    return [new Date(start["hour"]).getTime(), afgift];
    });

    var data = today.concat(tomorrow);
   } else {
    var data = today
   }
   return data;
  float_precision: 2
  show:
   legend_value: false
   in_header: false
   datalabels: true
 - entity: sensor.energi_data_service
  type: column
  name: Tariffer
  color: '#63666A'
  data_generator: >
   var energinet =
   entity.attributes.tariffs.additional_tariffs.transmissions_nettarif +
   entity.attributes.tariffs.additional_tariffs.systemtarif; 

   var today = entity.attributes.raw_today.map((start, index) => {
    return [new Date(start["hour"]).getTime(), entity.attributes.tariffs.tariffs[index]+ energinet];
   });

   if (entity.attributes.tomorrow_valid) {
    var tomorrow = entity.attributes.raw_tomorrow.map((start, index) => {
    return [new Date(start["hour"]).getTime(), entity.attributes.tariffs.tariffs[index]+energinet];
    });

    var data = today.concat(tomorrow);
   } else {
    var data = today
   }

   return data;
  float_precision: 2
  show:
   legend_value: false
   in_header: false
   datalabels: true
 - entity: sensor.energi_data_service
  type: column
  name: Spot
  color: '#92D050'
  data_generator: >
   var afgift = entity.attributes.tariffs.additional_tariffs.elafgift
   +entity.attributes.tariffs.additional_tariffs.transmissions_nettarif +
   entity.attributes.tariffs.additional_tariffs.systemtarif

   var today = entity.attributes.raw_today.map((start, index) => {
    return [new Date(start["hour"]).getTime(), entity.attributes.raw_today[index]["price"] - afgift - entity.attributes.tariffs.tariffs[index]];
   });

   if (entity.attributes.tomorrow_valid) {
    var tomorrow = entity.attributes.raw_tomorrow.map((start, index) => {
    return [new Date(start["hour"]).getTime(), entity.attributes.raw_tomorrow[index]["price"] - afgift - entity.attributes.tariffs.tariffs[index]];
    });

    var data = today.concat(tomorrow);
   } else {
    var data = today
   }

   return data;
  float_precision: 2
  show:
   legend_value: false
   in_header: false
   datalabels: true

Graf med prognose

Hvis du har valgt at hente prognose data fra Carnot.dk, kan du på tilsvarende måde oprette en graf til visning af priserne.

Denne kode danner en graf med de tilgængelige prognoser for spotpriser:

type: custom:apexcharts-card
apex_config:
 tooltip:
  x:
   format: dddd d. MMMM yyyy, kl. HH
 xaxis:
  labels:
   format: ddd
 chart:
  height: 350px
  defaultLocale: da
  locales:
   - name: da
    options:
     months:
      - januar
      - februar
      - marts
      - april
      - maj
      - juni
      - juli
      - august
      - september
      - oktober
      - november
      - december
     shortMonths:
      - Jan
      - Feb
      - Mar
      - Apr
      - Maj
      - Jun
      - Jul
      - Aug
      - Sep
      - Okt
      - Nov
      - Dec
     days:
      - Søndag
      - Mandag
      - Tirsdag
      - Onsdag
      - Torsdag
      - Fredag
      - Lørdag
     shortDays:
      - SØN
      - MAN
      - TIR
      - ONS
      - TOR
      - FRE
      - LØR
all_series_config:
 unit: ' kr.'
experimental:
 color_threshold: true
header:
 title: Prognoser for elpriser (kr/kWh)
 show: true
 standard_format: true
 show_states: false
 colorize_states: true
graph_span: 150h
span:
 start: day
 offset: +12h
yaxis:
 - min: 0
  apex_config:
   tickAmount: 5
series:
 - entity: sensor.elpriser_inkl_afgifter
  name: Prognose
  type: line
  color: green
  stroke_width: 4
  float_precision: 2
  extend_to: false
  show:
   extremas: true
   legend_value: false
  data_generator: |
   var data = entity.attributes.forecast.map((start, index) => {
    return [new Date(start["hour"]).getTime(), entity.attributes.forecast[index]["price"]];
   });
   return data;
 - entity: sensor.elpriser_inkl_afgifter
  name: Spotpris
  type: area
  stroke_width: 0
  color: grey
  float_precision: 2
  extend_to: false
  show:
   extremas: false
   legend_value: false
  data_generator: |
   var today = entity.attributes.raw_today.map((start, index) => {
    return [new Date(start["hour"]).getTime(), entity.attributes.raw_today[index]["price"]];
   });
   if (entity.attributes.tomorrow_valid) {
    var tomorrow = entity.attributes.raw_tomorrow.map((start, index) => {
     return [new Date(start["hour"]).getTime(), entity.attributes.raw_tomorrow[index]["price"]];
    });

    var data = today.concat(tomorrow);
   } else {
    var data = today
   }
   return data;

Når du har indsat koden og tilrettet med navn på dine sensorer, vil du gå vist en graf som denne:

Graf med prognoser fra carnot.dk

Den næste del af guiden kigger på forskellige løsninger til realtids måling af dit elforbrug.

Hvor nyttigt var dette indlæg?

Gennemsnitlig bedømmelse 4.8 / 5. Bedømmelser: 9

Ingen stemmer indtil videre! Vær den første til at bedømme dette indlæg.

Jeg beklager, at dette indlæg ikke var nyttigt for dig!

Hvordan kan indlægget forbedres?

45 thoughts on “Overvågning af elforbrug – DEL 1: Elpriser

 • Torben Bang

  Super detaljeret guide. Tak for det. Nogen ide om hvornår del 2 og 3 kommer?

  Besvar
  • Hej Torben,

   Tak for din kommentar. Jeg er i gang med at skrive del 2, men den kommer nok først på i slutningen af december, når alle julekalender indlæggene er offentliggjort…

   Du kan dog godt allerede nu ønske dig en løsning til realtidsmåling af elforbrug fra din elmåler eller selv bygge en Glow 😉:

   https://github.com/klaasnicolaas/home-assistant-glow

   Besvar
 • Glimrende guide! Lige et spørgsmål …

  Når jeg laver en manuel template som ovenfor får jeg en anden pris end hvis jeg bruger nordpool (eller energi data service) + eloverblik_tariff_sum. Nordpool + eloverblik_tariff_sum er ca. 35 øre dyrere inkl. moms. Det mærkelige er, at hvis jeg downloader Excel pris beregningingen direkte fra Eloverblik.dk har det de samme tal som jeg bruger i min manuel beregning! Hvor kommer de ekstra 35 øre fra … ?

  Besvar
  • Anders

   Hej ip,

   Tak for din kommentar.

   Ift. til spørgsmål, kan det evt. være momsen af de samlede afgifter og tariffer, der er forskellen?

   Det har før drillet mig 😉

   Besvar
 • Jeg er rimelig sikker på det ikke momsen – men aldrig sige aldrig … 😉

  Faktisk har jeg fundet ud af at jeg manglede mit elselskabs spot tillæg og netabbonement så nu er eloverblik_tariff_sum versionen næsten en krone dyrere end manuel versionen – med de samme tal som udgangspunkt! Hmm …

  Får du samme pris ved brug af eloverblik_tariff_sum kontra manuel skabelon?

  Besvar
  • Anders

   Ja – jeg har samme pris med brug af skabelonen som med tariffer fra Eloverblik.

   Men jeg har jo også lavet skabelonen, så den passer præcist med mit elselskab og netselskab 😉

   Er det den samme forskel hele døgnet eller skifter den?

   Du kan evt. indsætte følgende kode i skabelon under Udviklerværktøjer for at beregne og vise forskellen pr. time for dine to sensorer:

   {% set sensor1 = state_attr("sensor.elpriser_inkl_afgifter_2023", "today") -%} {% set sensor2 = state_attr("sensor.elpriser_inkl_afgifter_fra_eloverblik", "today") -%} =========================================================================== Sammenligning af elpriser på to forskellige sensorer =========================================================================== Tid Sensor1 Sensor2 Forskel ----- ------- ------- ------- {% for index in range(0, 24) -%} {{ "%02d"|format(index) }}-{{ "%02d"|format(index+1) }} {{ "%.2f"|format(sensor1[index]) }} {{ "%.2f"|format(sensor2[index]) }} {{ "%.2f"|format(sensor2[index]-sensor1[index]) }} {% endfor %}

   Besvar
 • kim Borup

  Hej,
  Bliver ved må at få denne fejl : sensor.elpriser_inkl_afgifter kan ikke findes, hvor sætter jeg denne sensor ind i HA ?

  Sprøgsmålet er måske dumt, men jeg er ny i HA

  Mvh Kim

  Besvar
  • Hej Kim,

   Der er ingen dumme spørgsmål. Vi har alle skulle starte med at lære HA at kende på et tidspunkt 🙂

   Du skal skrive navnet på den sensor, som du gerne skulle have fået oprettet, hvis du har fulgt denne guide til at installere og konfigurere Energi Data Servicen. Hvis du ikke har ændret navnet, så hedder den vist sensor.energi_data_service i stedet for sensor.elpriser_inkl_afgifter.

   Mvh.

   Anders

   Besvar
 • Super guide (og god hjemmeside – er lige faldet over den).

  Har tilnærmelsesvis samme udfordring som IP ovenfor. Jeg har egentligt en pris sensor som virker glimrende (kombination af Nordpool og Eloverblik integrationen), men det er en manuelt konfigureret sensor, og ville se om jeg kunne simplificere mit setup en smule.

  Gætter på at Energi Data Services er blevet opdateret siden du skrev din guide. I hvert fald fik jeg nu muligheden for automatisk at tilføje tarif samme sted som carnet integrationen kan tilvælges. Fint tænkte jeg, det gør det mere simpelt. Desværre giver det mig priser der (bortset fra afrunding) er 30 øre dyre per kwh. Ok, jeg omkonfigurerer og bruger value template og fravælger at Energi Data Services selv skal tilføje tarif. Nu er prisen så (igen bortset fra afrunding) 6 øre lavere per kwh… Har igen anelse om, hvor fejlen ligger.

  Besvar
  • Må lige korrigere mig selv. Uanset om jeg bruger template eller om jeg lader Energi Data Services tilføje tarif får jeg det samme resultat, ca. 6 øre under den reelle pris. Det samme sker med min manuelt tilføjede template. Tænker umiddelbart at problemet ligger i den tarif som Eloverblik leverer, men er ikke sikker. Vil prøve at kigge lidt nærmere på det.

   Besvar
   • Tak for din kommentarer og ros 😊

    Kan det tænkes, at du betaler et spotpristillæg til dit elselskab. Dette kommer vist ikke med i de tarifferne?

    Får du samme pris som på siden Eloverblik.dk? Så kan det nemlig tænkes, at din leverandør ikke har indrapporteret de rigtige priser?

    Mvh.

    Anders

    Og ja – Energi Data Service integrationen blev opdateret i går, så man nu kan få hentet tariffer automatisk. Jeg vil opdatere guiden, når jeg har fået testet den nye funktion ordentligt 😉

    Besvar
 • Hej,
  Mange tak for den rigtig fine og udførlige guide, der hjælper en med ikke så meget forstand på HA, til at sidde og lave det.

  Der findes mange gode guides, videoer og vejledninger, som er en anelse for tekniske. Vi skal have flere som dig der beskriver ting step by step 🙂

  Når det så er sagt, så har jeg fulgt din vejledning præcis, dvs. også med navngivning af entiteter mv. Min graf ser dog mærkelig ud, hvor jeg har den blå linje (pris ekskl. tariffer) som følger søjlerne (pris inkl. tariffer), dvs. værdierne er ens.

  Hvad gør jeg forkert?

  Besvar
  • Hej Nissar,

   Tak for din kommentar og ros til mine indlæg.

   I forhold til dit spørgsmål, kunne det tyde på, at du har sat kryds i feltet “Automatisk hent af tariff data” ved opsætningen af begge dine sensorer. Hvis du vil have den ene sensor vist uden afgifter, skal du fjerne krydset for denne sensor.

   Alternativt kan du evt. have tastet det samme navn ind to gange i koden for dit Apexchart?

   Mvh.

   Anders

   Besvar
   • Hej Anders,
    Tak for svar. Det var netop dét der var årsagen til, at min graf så forkert ud. Nu er det rettet.

    Jeg har et spørsgmål ift. spotpristillæg. Mit el-selskab opkræver 0,25713 kr / kWh i spotpristillæg. Hvordan får jeg dem ind i min pris Inkl. Afgifter grafen?

    Det skabelon du har skrevet koden til ved jeg ikke rigtigt hvor jeg skal indsætte i HA 🙁

    Besvar
 • Halløjsa, tak for en fin vejledning 🙂 Jeg har et problem, får ikke de to sensorer sensor.elpriser_excl_afgifter og sensor.elpriser_excl_afgifter?

  Besvar
  • Hej Finne,

   Du skal tilføje integrationen to gange og så ændre navnet, når du tilføjer integrationen.

   Mvh.

   Anders

   Besvar
 • Jeg kan sku ikke blive klog på det.. prøver at skrive “data_generator: |” koden, så jeg kun for vist dagens priser.
  Og samtidige ,hvordan koden er for kun at ,vise morgendagens koder.

  er det noget du har en hurtig løsning på?

  Mvh. Ronni

  Besvar
  • Hej Ronni,

   Den hurtige løsning er at erstatte linjen med

   var data = today.concat(tomorrow);

   med dette:

   var data = today

   Så vil kun dagens pris blive vist.

   Mvh.

   Anders

   Besvar
 • Hej.
  Jeg kan se på min “Energi Data Service”, at den indeholder data for forecast. Altså et gæt på priserne længere frem i tiden.
  Er der en simpel måde at få forecast med i Grafen??

  Mvh Jesper

  Besvar
  • Hej Jesper,

   Ja – du kan også bruge Apex chart til at lave en graf, der viser prognoserne fra Carnot.dk.

   Jeg har opdateret indlægget med et eksempel på en sådan graf.

   Mvh.

   Anders

   Besvar
 • Hej

  Når jeg sætter det hele op og laver en chart, så er “Nu” tiden en time foran.

  Så hvis klokken f.eks. er 12 så viser den stregen “Nu” i tidsrummet “13:00”.

  Jeg har prøvet at læse op på det, men kan ikke lige se hvad løsningen kan være.

  Kan du hjælpe?

  Besvar
  • Hej Jørgen,

   Det er desværre sådan Apex chart fungerer. Søjlegrafen placeres med midten klokken halv og “Nu” linjen placeres i slutningen af den indeværende time.

   Så man skal lige vænne sig til at kigge til venstre i stedet for til højre for “Nu” linjen for at få den aktuelle pris.

   De aktuelle priser kan dog også vises ved at tilføje “show_states: true” under header og så tilføje “in_header: raw” under show for den/de serier, som du vil vise prisen for.

   Håber det kan bruges…

   Mvh.

   Anders

   Besvar
 • Tusind tak for en vejledning der var dejlig nem at følge. Flere af dem tak! 🙂
  Kan man bruge noget der er lidt mindre og simpelt end Apex ?
  Synes graffen fylder ret meget.
  Jeg tænker lidt i samme stil som WATTS viser priserne.

  Besvar
  • Hej Allan,

   Tak for din kommentar og godt at høre, at du kunne bruge vejledningen.

   Det er desværre lidt svært at bruge andre grafer til at vise elpriserne på grundet den måde data gemmes på.

   Du kan dog ændre størrelsen på dit Apex chart ved at ændre height fra 350px til f.eks. 150px.

   Og så kan du fjerne detaljer ved at fjerne linjerne med extremas og sættes in_header: false…

   Mvh.

   Anders

   Besvar
 • Bjarne Nielsen

  Watts api.

  Skulle være mulig på developer.watts.dk

  Anders. Har du forslag til at få den ind i HA.

  Besvar
 • Niclas Simonsen

  Hej Anders.

  Tusind tak denne og andre guides. Det er en skøn side du har her for en nybegynder.
  Jeg sidder lidt og leger med de forskellige ting for at få en fornemmelse for hvordan tingene fungerer i HA.
  I forhold til denne fungerer alt fint indtil jeg kommer til apex charts.
  Jeg har mit på engelsk, da jeg finder tingene mere logisk i forhold til navne, men den siger “Custom element doesn’t exist: apexcharts-card.” når jeg kopierer din kode ind. Dette er gældene for både den store graf og prognose grafen.
  Jeg har navngivet alt som dig (sensor.elpriser_inkl_afgifter), dog har jeg ikke en eksl. moms. Jeg benytter mig af den automatiske indhentning. Denne del af koden har jeg forsøgt at fjerne, så den ikke kigger på en sensor der ikke er oprettet.
  Jeg kan se at jeg har fået en helt masse andre sensorer også og kom til at spekulerer på om det så er nogle af disse jeg skal bruge. Efter jeg installerede Eloverblik har jeg “Eloverblik Energy 0-1”, “Eloverblik Energy 1-2” osv.

  Derudover har du også en del i din guide som jeg ikke forstår og måske også kan være årsagen til det ikke virker:
  TIP
  Oplever du, at frontend komponenter ikke automatisk bliver indlæst, mangler ud sandsynligvis at tilføje følgende til din konfigurations fil (configuration.yaml):

  lovelace:
  mode: storage

  På forhånd mange tak! Endnu engang tusind tak!

  Mvh.
  Niclas Simonsen.

  Besvar
  • Niclas Simonsen

   Hej igen.
   Tror umiddelbart selv at jeg fandt en løsning. Jeg kan ikke sige hvad det var med 100% sikkerhed, men tror det var “Frontend: auto-entities”. Efter jeg installerede det i forbindelse med jeg fulgte en anden af dine guides (pollen) virkede det. pludselig også på min strøm. Dog, som jeg skrev skulle jeg have fjernet den eksl. afgifter (Tror jeg skrev moms ovenover :/) da jeg ikke har valgt at lave den sensor også.
   Så tak for din guide igen! Er egentlig glad for jeg selv fandt løsningen, så jeg har jo lært lidt 🙂

   Mvh.

   Niclas Simonsen

   Besvar
 • Kim O.

  Tusind tak for den gode vejledning. Rigtig godt arbejde..!

  Besvar
 • Christian Frank Sørensen

  Hej,
  Tak for en fantastisk guide!
  Jeg bøvler lidt med datalabels og min OCD. Datalabels vises med to decimaler, hvis der er decimaler, men uden decimaler hvis der ikke er decimaler, dvs. 2,34 vises som 2,34, men 2,00 vises som 2.
  Er der en nem løsning for at få 2,00 til at blive vist som 2,00?

  Besvar
  • Hej Christian,

   Tak for din kommentar og feedback

   Du kan faktisk godt formatere datalabels, så de altid vises med to decimaler ved at tilføje dette i din YAML kode under datalabels:

   formatter: |
   EVAL:function(value) {
   return value.toFixed(2);
   }

   Jeg har opdateret eksempler med ovenstående, da det også irriterer mit øje 😉

   Mvh.

   Anders

   Besvar
 • Mikkel Feld

  Super brugbare guides du laver. Tak for det!

  Jeg har bøvlet lidt med at lave din mobil-udgave af elpris lidt mere avanceret, så jeg har spotpris, tariffer og elafgift som separate grafer ‘stacked’ ovenpå hinanden så man får et niveau yderligere information i grafen.

  Det er alle data som er i sensoren, men i 3 forskellige formater. Jeg er gået kold i at omskrive data generatoren til at fange disse, men måske du har en kodestump liggende eller kan give et eksempel på hvordan jeg griber det an.

  Mange tak
  Mikkel Feld

  Besvar
  • Hej Mikkel,

   Tak for din ros og kommentar.

   Jeg har opdateret guiden med et eksempel, der viser opdelingen af dagens elpris i hhv. spotpris (inkl. evt. tillæg), elafgift og tariffer (til Energinet og netselskabet).

   Håber det kan bruges

   Mvh.

   Anders

   Besvar
   • Jesper Sehested

    Hej Anders

    Tak for dit gode arbejde, første integration som jeg har fået til at virke i HA!.

    Muligt at få en kode til en fast pris + elafgift og tariffer?

    Besvar
    • Hej Jesper

     Tak for din kommentar og tillykke med din første integration i HA 🙂

     Du behøver ikke umiddelbart noget ekstra kode for at få dine fastpris ind i som en sensor eller vist på dit dashboard.

     Hvis du har oprettet en sensor, hvor du har valgt “Fixed price” som land og har valgt at tariffer automatisk skal tilføjes, så bør du kunne bruge kode-eksemplerne i indlægget for at vise prisen.

     Mvh.

     Anders

     Besvar
 • Hej
  mange tak for en god vejledning.
  Jeg vil gerne lave grafen “spotpris, elafgift og tariffer” men kan syntes kun den viser total prisen, hvad har jeg glemt? den andre 3 linjer i grafen er ikke tilgængelig.

  Besvar
  • Hej Dennis,

   Har du valgt en sensor, hvor du automatisk henter tariffer? Ellers virker det nemlig ikke…

   Mvh.

   Anders

   Besvar
   • Hej Anders,
    Jeg har lavet sensor.elpriser_inkl_afgifter og sensor.elpriser_ekskl_afgifter
    Bruger sensor.elpriser_inkl_afgifter i grafen dog uden held.
    Når jeg henter: sensor.elpriser_inkl_afgifter har jeg valgt at indsætte den manuelle tillæg. Er det fejlen?
    Hilsen Dennis

    Besvar
    • Hej Dennis,

     Ja – sensoren skal være oprettet med automatisk hentning af tariffer, da du ellers ikke får de værdier med i sensoren, som koden kræver.

     Du kan evt. oprette en ny EDS sensor med automatiske tariffer og bruge den til at få vist grafen. Så ødelægger du ikke noget at det, du ellers allerede har lavet 😊

     Hilsen

     Anders

     Besvar
     • Hej Anders, tak det hjælp.
      Jeg har også tilføjet Eloverblik men alle entiteterne er “tomme”. Det er samme medtode jeg bruger til et regneark. Der kommer data ind. (Begge er forskellige keyadgange)
      Hilsen Dennis

 • Claus Steinhaugen

  Er der nogle der ved hvem man skal vælge under operatør hvis man har “Energi Fyn”?
  Jeg har prøvet med “Vores Elnet”, men der er priserne HELT skæve.

  Besvar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *