Kom godt i gangTips & Tricks

Opdatering af Home Assistant

Home Assistant (HA) platformen udvikles og forbedres hele tiden.

Du bør løbende installere opdateringer for at få adgang til ny funktionalitet, rettet fejl samt forbedre sikkerheden og stabiliteten.

Belært af egne erfaringer, er det en god idé at følge en god praksis for opdateringer for at undgå potentielle komplikationer og unødvendige fejl.

Jeg beskriver i dette indlæg min tilgang til opdatering af HA, der kan reducere risikoen for at blive ramt af fejl eller problemer.

Jeg har også til sidst beskrevet, hvordan du kan få HA til at sende en påmindelse, når nye opdateringer er tilgængelige.

Hvad indeholder en opdatering?

Der frigives som udgangspunkt én hoved opdatering om måneden, der introducerer ny funktionalitet og andre større ændringer. Disse versioner navngives med [ÅR].[MÅNED].0, f.eks. 2023.7.0 for opdateringen i juli 2023. Opdateringerne frigives den første onsdag i hver måned.

Herudover frigives der løbende nye versioner, som retter fejl eller forbedrer sikkerheden. Disse versioner navngives med [ÅR].[MÅNED].[NR], hvor [NR] er et fortløbende nummer, f.eks. 2023.7.1 for den første fejlrettelse til juli 2023 versionen.

Hvorfor er opdateringer vigtige?

Opdatering af din HA installation er vigtig for at sikre en optimal, pålidelig og sikker brug af systemet. Her er nogle af de vigtigste grunde til, at holde HA opdateret:

1. Sikkerhed: Opdateringer indeholder ofte rettelser til sårbarheder og sikkerhedsrisici. Hjemmeautomatisering involverer mange smarte enheder og tjenester, der kan være potentielle mål for angreb. Ved at opdatere HA sikrer du, at du har de nyeste sikkerhedsforanstaltninger og minimerer risikoen for uautoriseret adgang.

2. Stabilitet og ydeevne: Opdateringer indeholder ofte fejlrettelser og optimeringer, der forbedrer stabiliteten og ydeevnen i dit HA-system. Det kan hjælpe med at reducere uventede fejl og problemer, der kan opstå som følge af softwarefejl.

3. Nye funktioner og forbedringer: Opdateringer tilføjer ofte nye funktioner og forbedringer til HA. Ved at opdatere kan du drage fordel af de seneste muligheder, der gør det muligt at udvide funktionaliteten i dit system.

4. Kompatibilitet: Hvis du bruger tredjepartsintegrationer, er det vigtigt at opdatere HA for at sikre, at dine integrerede enheder og tjenester forbliver kompatible. Tredjepartsudviklere opdaterer ofte deres integrationer for at matche de nyeste versioner af HA, og ved at opdatere undgår du kompatibilitetsproblemer.

5. Support og fællesskab: HA har en aktiv brugerbase og et stærkt fællesskab. Når du opdaterer til den nyeste version, vil du kunne få support og hjælp fra fællesskabet, da de fleste brugere og udviklere vil arbejde med den seneste version.

6. Fremtidssikring: Ved at opdatere diy HA-system er du bedre forberedt på fremtidige ændringer og opdateringer. Dette kan reducere arbejdsbyrden ved at springe flere versioner over, når du beslutter dig for at opgradere.

Sådan gør du

HA vil give besked, når en ny opdatering er tilgængelig.

Det gælder både for opdateringer til HA’s operativ system, selve HA (core), Supervisor samt evt. tilføjelsesprogrammer.

Antallet af tilgængelige opdateringer vises som et tal undrer menupunktet Indstillinger:

Tilgængelige opdateringer vises under menupunktet “Indstillinger”.

En oversigt over de tilgængelige opdateringer fås ved at klikke på menupunktet:

Oversigt over tilgængelige opdateringer i menupunktet “Indstillinger”.


Du kan få vist detaljer og starte opdatering ved at klikke på den enkelte opdatering i oversigten:

Eksempel med detaljer om tilgængelig HA opdatering


Du bør dog læse og følge de øvrige råd i dette indlæg inden du starter en opdatering.

Bruger du HACS til at installere brugerudviklede integrationer eller frontend udvidelser, skal du selv tjekke for opdateringer i HACS.

Hvis flere forskellige typer af opdateringer er tilgængelige, bør du opdatere dem i denne rækkefølge:

 1. Brugerudviklende integrationer og frontend udvidelser (via HACS)
 2. HA Operativsystem
 3. Tilføjelsesprogrammer
 4. HA Core

Ved opdateringer bør du følge de efterfølgende gode råd, så du minimerer risikoen for uventede problemer.

Læs opdateringsmeddelelsen

Husk at læse HELE opdateringsmeddelsen INDEN du opdaterer

Før du går i gang med opdateringen, er det vigtigt at læse opdateringsmeddelelsen. Her kan du få information om, hvilke ændringer der er blevet foretaget, hvilke nye funktioner der er blevet tilføjet, og om der er nogen potentielle problemer eller kendte fejl.

Du finder ofte et link til opdateringsmeddelelsen i det skærmbillede, hvor du kan vælge at installere opdateringen.

De kan dog også findes på HA’s hjemmeside eller projektets GitHub. På GitHub er det også muligt at opsætte en påmindelse, når der frigives nye versioner af f.eks. HA Core.

Breaking changes

Du skal være særligt opmærksom på såkaldte breaking changes, dvs. ændringer som fjerner eksisterende funktionalitet eller kræver ændringer til hvordan HA skal konfigureres og anvendes.

Dette er eksempler på forskellige typer af breaking changes:

 1. Ændringer i integrationer: Hvis der er foretaget væsentlige ændringer i en integration, kan det føre til, at de tidligere konfigurationsindstillinger ikke længere er gyldige eller fungerer korrekt. For eksempel kan API-kald have ændret sig, og det kan påvirke, hvordan dine smarte enheder kommunikerer med HA.
 2. Navneændringer: Hvis navnene på entiteter i en integration er blevet ændret, kan det føre til fejl i automatiseringer eller scripts, der refererer til entiteternes gamle navn.
 3. Fjernelse af integrationer: Hvis en integration, som du tidligere har brugt, er blevet fjernet fra HA, vil alle konfigurationer, der var afhængige af den, ikke længere fungere.
 4. Ændringer i konfigurationsstruktur: Hvis der er foretaget ændringer i den overordnede konfigurationsstruktur, f.eks. ændring af stier til konfigurationsfiler eller tilføjelse af nye konfigurationsmuligheder, skal du muligvis tilpasse din konfiguration til at matche den nye struktur.
 5. Opdateringer i afhængigheder: Hvis HA opgraderer eller skifter til en nyere version af en afhængighed, kan det medføre kompatibilitetsproblemer med dine eksisterende integrationer.
 6. Ændringer i autentificering og sikkerhed: Hvis der er foretaget ændringer i autentificeringsmetoder eller sikkerhedsforanstaltninger, kan det påvirke, hvordan du får adgang til din HA installation.
 7. Skift i standardenheder: Hvis standardenhederne for sensorer eller måleenheder er blevet ændret, kan det påvirke, hvordan data vises i din brugergrænseflade eller automatiseringer.

Breaking changes bliver normalt beskrevet tydeligt i opdateringsmeddelelsen for nye versioner af HA. Det anbefales at læse disse meddelelser omhyggeligt for at forstå, hvordan de potentielt kan påvirke din konfiguration og funktionalitet, inden du udfører en opdatering.

Læs om andres erfaringer med en opdatering

Du bør også undersøge, om andre brugere efter en opdatering har oplevet fejl i integrationer eller funktionalitet, som du bruger. Dette vil ofte fremgå af brugernes kommentarer til opdateringsmeddelelsen.

Du kan også søge efter erfaringer i den danske eller internationale Facebook-gruppe eller på den officielle Discord-kanal.

Jeg venter ofte selv med at opdatere til version [ÅR].[MÅNED].1 eller .2 bliver frigivet. Så bør de fleste fejl være blevet opdaget og rettet.

Planlæg tidspunkt for opdatering

Du bør planlægge at gennemføre opdateringer på et tidspunkt, hvor det giver mindst forstyrrelse, hvis der skulle opstå en fejl. Du bør også have tid til at finde og rette eventuelle fejl eller genindlæse en sikkerhedskopi.

Jeg opdaterer som regel ofte i en weekend, hvor der er tid undersøge og rette fejl og på et tidspunkt, hvor det forstyrrer de øvrige brugere i husstanden mindst muligt.

Opret en sikkerhedskopi

Før du udfører opdateringen, bør du altid tage en sikkerhedskopi af dit HA system. Generelt er det en god idé at sørge for løbende og automatisk sikkerhedskopiering. Men du bør også lave en fuld sikkerhedskopi inden en opdatering. Ved opdatering af HA’s operativ system, selve HA (core), Supervisor samt evt. tilføjelsesprogrammer, vil der som standard blive lavet en sikkerhedskopi. Du bør kun fravælge dette, hvis du selv allerede har lavet en fuld sikkerhedskopi.

Hvis noget går galt under opdateringsprocessen, kan du bruge sikkerhedskopien til at gendanne din tidligere opsætning.

Udfør en test på et særskilt system

Hvis du har mulighed for det, er det en god praksis at udføre opdateringen på en kopi af dit HA system først. Dette giver dig mulighed for at identificere eventuelle konflikter eller problemer med dine nuværende komponenter eller tilpassede integrationer, inden du opdaterer din produktionsinstallation.

Følg opdateringsvejledningen

Følg derefter den officielle dokumentation, der beskriver opdateringsprocessen trin for trin. Følg disse vejledninger nøje, da de indeholder vigtige instruktioner og hjælper med at undgå fejl.

Det er ofte også en god idé at genstarte hele maskinen (ikke kun HA) efter en opdatering.

Overvåg logfiler

Under og efter opdateringen er det en god idé at overvåge logfilerne for at identificere eventuelle fejl eller advarsler. HA genererer logfiler, der indeholder nyttige oplysninger om, hvad der sker i systemet.

Hvis der opstår problemer, kan logfilerne give værdifulde spor til fejlfinding.

Husk, at der er flere forskellige logfiler. Du finder dem under IndstillingerSystemLogfiler eller ved at klikke på nedenstående link:

Open your Home Assistant instance and show your Home Assistant logs.

Undgå at springe versioner over

Hvis dit HA system virker som det skal, kan det være fristende at undlade at opdatere. Særligt, hvis den nye version ikke tilbyder ny funktionalitet eller rettelser, der er vigtige for dig. Den næste version kan dog indeholde ønsket funktionalitet. Springer du en månedlig opdatering over, kan det give flere kompatibilitetsproblemer eller fejl, når du har behov for at opdatere næste gang.

Det er derfor en god idé at opdatere sit HA system mindst én gang om måneden.

Test dit system efter opdateringen

Efter opdateringen er det vigtigt at teste dit HA system grundigt. Kontroller, om alle dine enheder fungerer korrekt, og at automatiseringer og integrationer fortsat fungerer som forventet.

Hvis du opdager nogen problemer, kan du drage fordel af fællesskabets ressourcer til at finde løsninger. Skulle det blive nødvendigt, kan du gå tilbage til den seneste version ved at genindlæse din sikkerhedskopi.

Påmindelse om opdatering

Du kan i HA lave en automatisering, der sender en påmindelse, når en ny opdatering bliver frigivet.

Det kan være en simpel automatisering, der på et fast tidspunkt sender en notifikation, hvis der er én eller flere tilgængelige opdateringer:

alias: "Notifikation om opdatering"
description: "Send notifikation, hvis der er opdateringer til HA eller addons"
trigger:
 - platform: time
  at: "20:30:00"
condition:
 - condition: template
  value_template: >-
   {{ states.update | selectattr('state', 'eq', 'on') |
   map(attribute='attributes.friendly_name') | list | count > 0 }}
action:
 - service: notify.notify
  data:
   title: Der er opdateringer til HA
   message: >-
    Der er følgende tilgængelige opdateringer til HA:{{"\n\n"}}
    {{states.update | selectattr('state', 'eq', 'on') |
    map(attribute='attributes.friendly_name') | list | join('\n') }}
mode: single

Du kan også lave mere avancerede automatiseringer. For eksempel kan du bruge actionable notifikationer, så man kan sætte en opdatering i gang direkte fra mobilen.

En bruger har lavet og delt dette blueprint, som kan lave sådanne notifikationer:

Open your Home Assistant instance and show the blueprint import dialog with a specific blueprint pre-filled.

Oversigt på dit dashboard

Du kan også vælge at lave en samlet oversigt over tilgængelige opdateringer fra både HA og HACS:

Oversigt over tilgængelige opdateringer i HA og HACS

Oversigten er lavet ved brug af auto-entities og markdown kort.

type: vertical-stack
title: Tilgængelige opdateringer
cards:
 - type: custom:auto-entities
  card:
   type: entities
   title: Home Assistant
  filter:
   include:
    - state: 'on'
     entity_id: update.*
 - type: markdown
  content: >-
   <table> <tr><th width=50% align=left>Komponent</th><th width=30%
   align=right>Installeret<br/>version</th><th width=30%
   align=right>Tilgængelig<br/>version</th></tr> {% for repo in
   states.sensor.hacs.attributes.repositories -%} <tr><td>{{
   repo.display_name }}</td><td
   align=right>{{repo.installed_version}}</td><td
   align=right>{{repo.available_version}}</td></tr> {% endfor %} </table>
  title: HACS

Hvor nyttigt var dette indlæg?

Gennemsnitlig bedømmelse 0 / 5. Bedømmelser: 0

Ingen stemmer indtil videre! Vær den første til at bedømme dette indlæg.

Jeg beklager, at dette indlæg ikke var nyttigt for dig!

Hvordan kan indlægget forbedres?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *