AutomatiseringDashboardIntegrationer

Hent og vis pollental

Nu er det desværre den tid på året, hvor mange er genereret af pollen-allergi.

Heldigvis kan du få Home Assistant (HA) til at advare dig, hvis pollen-prognosen lover høje pollental.

Du kan f.eks. lave en automatisering, der husker dig på at tage din allergi medicin. Eller ændrer udsugningen på dit Genvex anlæg.

Du kan også vise pollentallene i dit dashboard.

Men først skal du hente data med pollental og -prognoser ind i HA.

Hent pollenprognose

Der er flere muligheder for at hente dagens pollenprognose. De forskellige muligheder er kort beskrevet i de efterfølgende afsnit.

REST sensor i HA

Du kan bruge en REST sensor i HA til at hente data fra f.eks. Astma-Allergi Danmark eller DMI.

REST sensorer skal defineres i din configuration.yaml fil. Denne kode henter prognose og seneste pollental for græspollen i København i hver sin sensor:

rest:
 ############################################################################
 # Hent pollental og prognose fra Astma-Allergi Danmark
 #
 # REST sensor er udarbejdet af Martin Larsen og oprindeligt delt her:
 # https://www.facebook.com/groups/209025039666209/permalink/1153666198535417/
 #
 # Data er opdelt efter region:
 #
 # 48 = Øst for Storebælt
 # 49 = Vest for Storebælt
 #
 # Og derefter pollentype:
 #
 # Alternaria: 44
 # Birk: 7
 # Bynke: 31
 # Cladosporium: 45
 # El: 1
 # Elm: 4
 # Græs: 28
 # Hassel: 2
 ############################################################################
 scan_interval: 3600           # Opdater hver time (=3600 sekunder)
 resource: https://www.astma-allergi.dk/umbraco/Api/PollenApi/GetPollenFeed
 sensor:
  # Græspollen - pollental
  - name: "Græspollen (seneste)"
   icon: mdi:grass
   value_template: >
    {% set region = '48' %}
    {% set pollen = '28' %}
    {{ (value_json | from_json).fields[region].mapValue.fields.data.mapValue.fields[pollen].mapValue.fields.level.integerValue }}
  # Græspollen - prognose
  - name: "Græspollen (prognose)"
   icon: mdi:grass
   value_template: >
    {% set region = '48' %}
    {% set pollen = '28' %}
    {% set prognose = (value_json | from_json).fields[region].mapValue.fields.data.mapValue.fields[pollen].mapValue.fields.predictions.mapValue.fields %}
    {% set data = namespace(predictions=[]) %}
    {% for p in prognose %}
    {% set data.predictions = data.predictions + [{'date': p[6:10]+p[2:5]+'-'+p[:2], 'value': prognose[p].mapValue.fields.prediction.stringValue}] %}
    {% endfor %}
    {{ data.predictions | sort(attribute="date")}}

Der kan tilføjes sensorer for øvrige pollentyper eller for Viborg ved at ændre værdierne i hhv. set region og set pollen.

NodeRED

Du kan også lave en automatisering i NodeRED, der henter prognoserne. Det giver bedre kontrol over hvornår data skal hentes og hvordan de skal formateres og præsenteres:

NodeRED flow til indlæsning af pollental fra Astma-Allergi Danmark's prognoser

Nedenstående kode er anvendt til dette flow:



Integration

Endeligt kan også bruge en brugerudviklet integration til at hente relevante sensorer med pollental. Der er flere forskellige muligheder, men Pollen DK integrationen fra Jacob Henriksen henter data direkte fra Astma-Allergi Danmarks prognose. Og den indeholder alle relevante pollental og prognosedata.

Data fra integrationen er derfor brugt i de efterfølgende eksempler på automatisering og dashboard.

Installer integrationen via HACS

Du kan installere Polle DK integrationen via HACS.

Start HACS ved at vælge HACS i din sidemenu.

HACS forsiden skal du trykke på menupunktet ”Integrationer”:

Start HACS

Da integrationen endnu ikke er tilgængelig på HACS, skal du selv tilføje den for at kunne installere.

HACS: Integrationer

Klik på de tre prikker i øverste højre hjørne og vælg derefter menupunktet: “Brugerdefinerede repositories”:

HACS: Tilføj nyt brugerdefineret repository

Under “Repository” indtastes “https://github.com/J-Lindvig/Pollen_DK” og der vælges “Integration” under “Kategori”. Tryk derefter på “Tilføj” knappen:

HACS: Tilføj nyt brugerdefineret repository

Nu bør du kunne se Pollen DK integrationen på oversigten. Klik på integrationen:

Pollen DK integrationen

Klik på ”Download” knappen i nederste højre hjørne:

Download Pollen DK integrationen

Klik på ”Download” knappen for at installere den seneste version:

Bekræft download

Du skal genstarte HA for at få startet integrationen.

Det gøres ved at klikke på ”Genstart” knappen under ”Udviklerværktøjer” -> ”YAML”:

Skærmbillede til genstart af HA

Tryk på “Genstart Home Assistant” for at foretage en fuld genstart:

Vælg at genstarte Home Assistant

Bekræft, at du ønsker at genstarte HA ved at klikke på ”Genstart” knappen:

Bekræft genstart

Efter genstart kan du tilføje konfigurationen af integrationen i din configuration.yaml fil.

Nedenstående tilføjer alle pollental for København. Du kan udskifte “øst” med “vest” for at få vist tallene for Viborg i stedet for København

#───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
# Pollen prognose og seneste pollental
#───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
pollen_dk:
 regions:    # Possible values: øst, vest
  - øst
 pollen_types:  # Possible values: alternaria, birk, bynke, cladosporium, el, elm, græs, hassel
  - alternaria
  - birk
  - bynke
  - cladosporium
  - el
  - elm
  - græs
  - hassel

En ny Genstart er nødvendig for at få indlæst den opdaterede konfiguration.

Tryk på “Genstart Home Assistant” for at foretage en fuld genstart:

Vælg at genstarte Home Assistant

Bekræft, at du ønsker at genstarte HA ved at klikke på ”Genstart” knappen:

Bekræft genstart

Når HA er genstartet, skulle du have fået de nye pollensensorer:

Pollensensorer

Så kan du bruge data fra sensorerne i dine automatiseringer eller vise dem på dit dashboard.

Automatisering med påmindelse om høje pollental

Når du har fået hentet pollendata ind i HA, kan du bruge sensorer i dine automatiseringer.

Det kunne f.eks. være en notifikation med påmindelse om høje pollental. Så kan du huske at tage allergi medicin:

Eksempel på notifikation med advarsel om høje og moderate pollental


Notifikationen kan laves med følgende automatisering:

alias: "Notifikation: Advarsel om pollen"
description: Daglig advarsel, hvis et eller flere pollental er høje eller moderate
trigger:
 - platform: time
  at: "07:00:00"
condition:
 - condition: template
  value_template: >-
   {% set ns = namespace(found=false,firstname='') -%} 
   {% set ns.count = 0 -%} 
   {% for ps in integration_entities('pollen_dk') -%} 
   {% if state_attr(ps, "predictions")!=[] -%} 
   {% for pollen in state_attr(ps,"predictions") -%} 
   {% set pd = strptime(pollen.date, '%d-%m-%Y') -%} 
   {% if pd.day == now().day and pd.month == now().month and pd.year == now().year -%} {% if pollen.level>1 -%} 
   {% set ns.count=ns.count+1 -%} 
   {% endif -%} {% endif -%} {% endfor -%} {% endif -%} {% endfor -%} 
   {{ ns.count >0 }}
action:
 - service: notify.notify
  data:
   title: Advarsel om pollen
   message: >-
    For i dag ventes følgende pollental: {{"\n"}}{{"\n"}}
    {% set ns =namespace(found=false,firstname='') -%}  
    {% for ps in integration_entities('pollen_dk') -%} 
    {% if state_attr(ps,"predictions")!=[] -%} 
    {% for pollen in state_attr(ps, "predictions") -%} 
    {% set pd = strptime(pollen.date, '%d-%m-%Y') -%} 
    {% if pd.day == now().day and pd.month == now().month and pd.year == now().year -%} 
    {% if pollen.level==3 -%}  {{state_attr(ps,'friendly_name') | regex_replace(find='Pollen ', replace='') }} forventes høj{{"\n"}}
    {% elif pollen.level==2 -%} {{state_attr(ps,'friendly_name') | regex_replace(find='Pollen ', replace='') }} forventes moderat{{"\n"}}
    {% endif -%} {% endif -%} {% endfor -%} {% endif -%} {% endfor -%}
mode: single


Det kan evt. også laves som en actionable notifikation, hvor du skal bekræfte, at der er taget allergi medicin. Og ellers sendes en ny notifikation senere.

Vis pollenprognose på dashboard

Når først data er hentet ind i HA, er der mange forskellige muligheder for at vise dem på dit dashboard.

Jeg har eksempelvis lavet nedenstående markdown kort, der viser pollental og prognoser for alle sensorer, hvor pollen er indenfor sæson:

Pollenprognose i HA markdown kort

Oversigten er lavet med denne YAML kode:

type: markdown
title: Pollental
content: >-
 {% set weekdaynames_dk= ['MAN','TIR','ONS','TOR','FRE','LØR','SØN'] -%}
 {% set ns = namespace(found=false,firstname='') %}
 {% for ps in integration_entities('pollen_dk') -%}
  {% if state_attr(ps,'in_season')==true -%}
    {% set ns.found = true %}
    {% if state_attr(ps, "predictions")!=[] -%}
     {% set ns.firstname = ps %}
    {% endif -%}
  {% endif -%}
 {% endfor -%}
 {% if ns.found==true -%}
  <table>
  <thead>
  <tr>
  <th align='left'>Type</th><th align='right'>Pollen</th>
  {% for pollen in state_attr(ns.firstname, "predictions") -%}
   <th>{{ weekdaynames_dk[strptime(pollen.date, '%d-%m-%Y').isoweekday()-1] }}</th>
  {% endfor -%}
  </tr>
  </thead>
  <tbody>
  {% for ps in integration_entities('pollen_dk') -%}
   {% if state_attr(ps,'in_season')==true -%}
    <tr>
    <td>{{ state_attr(ps,'friendly_name') | regex_replace(find='Pollen ', replace='') }}</td>
    <td align='right'>{{ states(ps) }}</td>
    {% if state_attr(ps, "predictions")!=[] -%}
     {% for pollen in state_attr(ps, "predictions") -%}
     <td align='center'>
      {% if pollen.level==3 -%}<ha-alert alert-type="error"></ha-alert>
      {% elif pollen.level==2 -%}<ha-alert alert-type="warning"></ha-alert>
      {% elif pollen.level==1 -%}<ha-alert alert-type="success"></ha-alert>
      {% else -%}
      {% endif -%}</td>
     {% endfor -%}
    {% else -%}
     <td colspan="5" align=center><ha-alert alert-type="info">Ingen prognose tilgængelig</ha-alert></td>
    {% endif -%}
    </tr>
   {% endif -%}
  {% endfor -%}
  </tbody>
  </table>
 {% else -%}
  <ha-alert alert-type="info">Der er ingen pollen i sæson</ha-alert>
 {% endif -%}
 <br>Data er opdateret pr. {{
 state_attr(integration_entities('pollen_dk')[0],'last_update') }}
 {% if ns.found==true -%}
  <br><br><h3>Symbolforklaring:</h3>
  <ha-alert alert-type="error">Pollentallet er højt</ha-alert>
  <ha-alert alert-type="warning">Pollentallet er moderat</ha-alert>
  <ha-alert alert-type="success">Pollentallet er lavt</ha-alert>
  Kilde: <a href="https://www.astma-allergi.dk/dagens-pollental/">Astma Allergi Danmark
 {% endif -%}

Du kan også vælge at få vist de historiske data. Denne graf viser udviklingen i den seneste uge:

Graf med udviklingen i pollental i den seneste uge.

Grafen er lavet ved brug af Apex-charts komponenten, der er kombineret med auto-entities komponenten. På den måde vises der kun grafer for pollen, der er i sæson.

Grafen er lavet med følgende kode:

type: custom:auto-entities
card:
 type: custom:apexcharts-card
 graph_span: 1w
 span:
  end: day
 header:
  show: true
  title: Pollental i den seneste uge
  standard_format: true
  show_states: true
  colorize_states: true
 all_series_config:
  stroke_width: 2
  show:
   in_header: true
   legend_value: false
filter:
 include:
  - entity_id: sensor.pollen_*
   state: '> 0'
   options:
    entity: this.entity_id
sort:
 method: state
 reverse: false

Hvor nyttigt var dette indlæg?

Gennemsnitlig bedømmelse 0 / 5. Bedømmelser: 0

Ingen stemmer indtil videre! Vær den første til at bedømme dette indlæg.

Jeg beklager, at dette indlæg ikke var nyttigt for dig!

Hvordan kan indlægget forbedres?

2 thoughts on “Hent og vis pollental

 • Hej. Først engang tak for alle de fine guides på din side.
  Jeg har et lille problem med pollen integrationen via HACS. Når jeg installerer den virker det lige som det skal. Men sensoren opdaterer ikke medmindre at jeg genstarter min HA. Ved ikke om det er mig der har gjort noget forkert så den ikke opdaterer sensoren, men har prøvet at slette det hele og starte forfra med samme resultat

  Besvar
  • Hej Anders,

   Tak for din kommentar.

   Jeg har faktisk samme udfordring med min pollen integrationen.

   Jeg tror desværre ikke længere at integrationen bliver vedligeholdt, og jeg har ikke selv haft tid til at kigge nærmere på det.

   Mvh.

   Anders

   Besvar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *